Senarai Semak Pendaftaran Pemaju

Senarai Semak Pendaftaran Pemaju
Nota :
* Mengemukakan dokumen tersebut dalam bentuk/format ‘JPEG’ (yang telah discan).
** Jika menjalankan pembangunan Rumah Kos Rendah (RKR) dan Kedai Kos Rendah (KKR).
Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Pemantauan Projek LPHS.