...    ...

Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM)

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor


* Sila klik pada “Pendaftaran Pemaju” untuk membuat Pendaftaran.


Senarai Semak Pendaftaran Pemaju
Pembangunan sebelum Kelulusan Kebenaran Merancang

Sebelum Kelulusan Kebenaran Merancang

1. Surat permohonan rasmi oleh pemaju.

2. Borang Pendaftaran Pemaju (BORANG 1).

*3. Salinan BORANG 24.

*4. Salinan BORANG 49.

5. Salinan Cadangan Pelan Susunatur yang ingin dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan.

   - Pelan Susunatur (menunjukkan fasa atau zon yang dibuka untuk jualan).

   - Pelan dalam bentuk ‘Softcopy’ (format : dwg).

*6. Salinan surat kelulusan pembangunan tanah daripada Pejabat Tanah berkaitan atau keputusan MMKN, termasuk sebarang pindaan kelulusan (sekiranya ada).

7. Penyata anggaran aliran tunai projek yang diakui oleh Akauntan Bertauliah atau ‘Company Secretary’

   - Dokumen dalam bentuk ‘Softcopy’ (format word/excel).

8. Bayaran proses pendaftaran pemaju (RM100).

*9. Lain-lain dokumen yang berkaitan sekiranya perlu. (Perjanjian Usahasama, Surat Wakil Kuasa dsb).


Dokumen Terlibat

Senarai_Semak_(SPEM01)_Sebelum_KM.pdf
Pembangunan dengan Kelulusan Kebenaran Merancang

Dengan Kelulusan Kebenaran Merancang

1. Surat permohonan rasmi oleh pemaju.

2. Borang Pendaftaran Pemaju (BORANG 1).

*3. Salinan BORANG 24.

*4. Salinan BORANG 49.

5. Salinan Pelan Susunatur yang dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

   - Pelan Susunatur (menunjukkan fasa atau zon yang dibuka untuk jualan).

   - Pelan Pra-Hitungan ( Pre-Comm )

   - Pelan dalam bentuk ‘Softcopy’ (format : dwg).

*6. Salinan surat kelulusan pembangunan tanah daripada Pejabat Tanah berkaitan atau keputusan MMKN, termasuk sebarang pindaan kelulusan (sekiranya ada).

*7. Salinan kelulusan Kebenaran Merancang daripada PBT berkaitan.

8. Penyata anggaran aliran tunai projek yang diakui oleh Akauntan Bertauliah atau ‘Company Secretary’

   - Dokumen dalam bentuk ‘Softcopy’ (format word/excel).

9. Bayaran proses pendaftaran pemaju (RM100).

**10. Salinan Permit Pengiklanan (Advertising Permit) dan Lesen Pemaju (Developer License) .

**11. Borang Permohonan Mendapatkan Senarai Nama yang lengkap diisi.

*12. Lain-lain dokumen yang berkaitan sekiranya perlu. (Perjanjian Usahasama, Surat Wakil Kuasa dsb).


Dokumen Terlibat

Senarai_Semak_(SPEM02)_Ada_KM.pdf
Borang - Borang Terlibat

Nota :
* Mengemukakan dokumen tersebut dalam bentuk/format ‘JPEG’ (yang telah discan).
** Jika menjalankan pembangunan Rumah Kos Rendah (RKR) dan Kedai Kos Rendah (KKR).
Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Pemantauan Projek LPHS.