...    ...

Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM)

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor


Tentang SPEM
...

Umumnya SPEM adalah aplikasi yang akan dibangunkan bagi pendaftaran pemaju secara ‘online’ bagi menggantikan kaedah manual (borang) dan mengurangkan penggunaan kertas (paperless). Melalui aplikasi SPEM, pihak pemaju hanya perlu datang sekali sahaja ke LPHS bagi tujuan bayaran dan pengambilan sijil.

SPEM juga adalah satu sistem yang mampu mengurus data dan menyedia maklumat perancangan yang mampu menyokong dan mempertingkatkan keberkesanan fungsi dan peranan lembaga di peringkat Negeri.

Pengumuman

MAKLUMAN

Bermula 13 Ogos 2018, urusan pendaftaran pemaju di di Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor akan dilaksanakan secara atas talian. Sila rujuk manual pengguna yang disediakan untuk tatacara penggunaan sistem dan proses pendaftaran.


Untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik, sila gunakan pelayar CHROME atau FIREFOX SAHAJA.

Permohonan

Kini, Proses Permohonan Pemaju Lebih Mudah dengan SPEM

Daftar Permohonan Sekarang